Değerli Katılımcılar,
       Ahilik, Türk-İslam Medeniyetinin en önemli müesseselerinden biridir. Bu anlamda onun Ortaçağ İslâm dünyasında doğup, gelişmesi, devlet ve toplum hayatı ile günümüz İslam dünyasını ve Türk topluluklarını etkilemesi önem arz etmektedir.

       Bu bağlamda Ahi Evran Üniversitesi olarak 5-6-7 Ekim tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceğimiz uluslararası bir sempozyum tertip etmeyi planlamaktayız. Sempozyumun amacı çeşitli konu başlıkları çerçevesinde “XIII. yüzyıla kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri”nin uzman bilim insanları tarafından akademik bir ortamda tartışılması, çeşitli fikirlerin tespiti ve yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasıdır.

       Sempozyumda sunulan tebliğler üniversitemiz tarafından III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu başlığı adı altında bastırılacaktır. Ahilik Sempozyumuna yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

       Düzenleme Kurulu adına,
       Yrd. Doç. Dr. Rıfat İlhan ÇELİK