SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum Duyurusu 13.03.2017
Özet Göndermek İçin Son Tarih 29.05.2017
Katılımcıların İlan Edilmesi 15.09.2017
Tamamlanmış Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi 25.09.2017
Sempozyum Tarihi 05-06-07.10.2017